Situation
Planering
Sparande
Anteckningar
Inställningar
Logga ut
Suomi
English

Instruktioner

Penno utgår från förutseende. Den uppskattar på basis av dina inkomster och utgifter hur mycket pengar du har att använda per månadsperiod. Penno berättar också vart dina pengar går och följer upp hur ditt sparande framskrider. 

Penno är delad i fyra funktionella sidor: 

1. INSTÄLLNINGAR

På Inställningar kan du ändra dina profiluppgifter och byta lösenord. Du kan välja vilken dag du vill inleda månadsuppföljningen. Enligt förinställningarna följer Penno dina finanser från den månadens första till månadens sista dag. I Penno finns de vanligast inkomst- och utgiftskategorierna färdigt. Du kan även fritt lägga till egna inkomst- och utgiftskategorier enligt vad du själv vill följa upp. Inkomster och utgifter visas enligt kategori på Grafer-bladet.  Ifall du vill börja om användningen med ren start, kan du avlägsna de uppgifter som samlats hittills. Märk väl att denna åtgärd kan inte ångras. Ifall du vill sluta använda Penno, kan du även radera hela ditt användarkonto. Då raderas alla dina uppgifter från Penno.

2. PLANERING 

Börja använda Penno genom att skriva in alla inkomster oc utgifter du känner till på Planering-sidan. På så sätt får du veta hur mycket pengar du har att använda per månad (budget). De planerade inkomsterna och utgifterna kan vara enstaka eller dagligen, veckovis eller månatligen återkommande. Du kan kopiera en enstaka händelse, så att du kan ge ny händelse ett datum om till exempel ett halvår. Inkomsterna och utgifterna på Planerings-sidan tas automatiskt i beaktning varje månad, så du behöver inte lägga till dem mer än en gång. Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter ifall det senare sker förändringar i dina återkommande inkomster eller utgifter. Enstaka inkomster och utgifter försvinner automatiskt från Planering-sidan och överförs till Situation-sidans händelseflöde enligt datum. Penno tar i förhand i beaktande planerade inkomster och utgifter i det tillgängliga beloppet, ifall de ingår i den pågående månadsperioden.

3. SITUATION

Situation-sidan är Pennos huvudsida, där man följer de dagliga finanserna. Sidan är fördelad på två blad: 

Händelser: Lägg till dina dagliga transaktioner (vardagsutgifter) i Penno så snart som möjligt. På så sätt håller du hela tiden reda på hur mycket pengar du ännu har tillgängliga för den pågående månadsperioden. 

Grafer: Pennos grafer beskriver dina utgifters och inkomsters utveckling samt hur de fördelas i olika kategorier. Graferna presenteras i månadsperioder, så du kan även jämföra perioder sinsemellan. 

4. SPARANDE 

På Sparande-sidan kan du sätta ett sparmål och den period under vilken du sparar. En summa som motsvarar månadsbeloppet för sparmålet automatiskt från den tillgängliga summan på Situation-sidan. På så sätt hjälper Penno dig att uppnå ditt mål. Penno förutser och följer upp hur ditt sparmål uppnås. Den uppskattar uppnåendet baserat på hur du använder dina pengar under månadsperioden. Den slutliga sparsumman definieras alltid i slutet av varje månadsperiod.  Du kan fritt ändra på sparinställnigarna och även avsluta sparandet helt. Märk väl att nollställning raderar totalt även den besparing som gjorts under föregående månadsperioder.  

5. ANTECKNINGAR 

Du kan på förhand anteckna enstaka kommande inkomster och utgifter som ännu är osäkra. Då de förverkligas kan du överföra dem till månadsperiodens händelseflöde."