Situation
Planering
Sparande
Anteckningar
Inställningar
Logga ut
Suomi
English

Respons

Vi utvecklar Penno baserat på användarrespons.

Ge respons och hjälp oss att utveckla Penno så att den är vardagens viktigaste hjälpreda för just dig!

Respons kan du skicka antingen via e-post: penno@takuusaatio.fi eller genom att besvara responsenkät.

Penno fungerar på telefon, surfplatta och dator, som har nätförbindelse. Vi strävar efter att Penno fungerar felfritt oberoende av apparat. Vi rekommenderar dock att du använder Penno på en apparat som har uppdaterad programvara. I äldre apparater och programvaror kan det förekomma tekniska problem. Bäst fungerar Penno med Chrome.