Situation
Planering
Sparande
Anteckningar
Inställningar
Logga ut
Suomi
English

Applikationens villkor

Penno är en gratis tjänst som verkar på nätet, med vars hjälp du kan månadsvis följa upp dina inkomster och utgifter samt hur ditt sparmål uppnås.

Genom att logga in på tjänsten godkänner du följande villkor:

Applikationen är fullständigt oberoende av banker och den har ingen förbindelse till dina kontouppgifter eller din nätbank. Uppgifterna i applikationen baseras fullständigt på de uppgifter som du själv matat in i applikationen. Du ansvarar själv för dessa uppgifters korrekthet, tillförlitlighet och fullständighet. Märk väl att applikationens uppgifter endast är riktgivande, och man kan inte fatta ekonomiska beslut baserat på dem.

Vi strävar efter att se till att det inte förekommer tekniska fel i applikationen. Vi kan dock inte garantera att applikationen fungerar felfritt. Vi ansvarar inte för förluster som kan uppstå på grund av att uppgifterna i applikationen kan vara oprecisa, felaktiga eller bristfälliga. Garantistiftelsen ansvarar för applikationens utveckling och upprätthållande i samarbete med olika organisationer.

Ifall du har frågor eller vill ge respons kan du skicka epost: penno@takuusaatio.fi. Vi utvecklar applikationen utgående från respons som vi får.